Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag tecknat slutgiltigt avtal om förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå, i enlighet med den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 16 augusti 2018.

SBB kommer att äga hela fastigheten inklusive hotell och hyra ut den till Skellefteå kommun.

Fastigheten förvärvas för 1 050 mkr och betalning sker när bygget är klart och byggnaden börjar användas, vilket beräknas ske under våren 2021.

Fastighetens uthyrbara area kommer att uppgå till ca 26 000 kvm. Hyresintäkten, som motsvarar driftnetto, uppgår till 44,5 mkr per år 2018 års prisnivå. Hyreslängden uppgår till 50 år.

Huset blir ett unikt landmärke i Skellefteå som när det står klart kan vara världens högsta träbyggnad.

”Vi är glada att nu bli en del av Skellefteås pågående positiva samhällsutveckling. Detta kommer troligen att bli en av de mest hållbara fastigheter som någonsin har byggts i Sverige,” kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Kulturhuset blir både en viktig del i utvecklingen av Skellefteå och en symbol för expansion och framåtandan i hela kommunen,” säger Maria Marklund, (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018 kl. 13.35 CET.