Förvärvet undertecknades den 15 oktober 2020 och har nu godkänts av finska konkurrensmyndigheten och förvärvet är därigenom ovillkorad, tillträdet sker per 17 december 2020.

Portföljen omfattar ca 71 000 kvm uthyrningsbar yta med en hyresintäkt om EUR 13,6m och ett driftnetto om ca EUR 13,1m. Den genomsnittliga löptiden i portföljen uppgår till 7,6 år.

Transaktionen är den största någonsin i Finland inom vårdsegmentet. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s förvaltningsresultat på 12-månaders rullande basis väntas öka med 136 mkr.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till EUR 222m. Fastigheterna är framförallt lokaliserade i södra och västra Finland med 25 procent av fastighetsvärdet i Helsingforsregionen. Äldreboenden utgör 60 procent av portföljen följt av 20 procent särskilda vårdboenden och 20 procent utbildning. 

”Vi fortsätter att förstärka vår position i Finland och i linje med vår strategi att öka antalet äldreboenden i egen förvaltning,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]