Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) upprättar ett EUR företagscertifikatsprogram i Finland med ett rambelopp om EUR 200 000 000. I slutet på augusti 2018 kommer en investerarpresentation att hållas i Helsingfors och första emissionen beräknas ske kort därefter. Löptiden för certifikaten kommer att uppgå till högst 364 dagar.

Arrangör av programmet är Swedbank AB, Finnish Branch som även fungerar som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank A/S, Finnish Branch.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]