Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) rapporterade i sin delårsrapport för det första kvartalet 2020 outnyttjade kreditfaciliteter om 7,1 mdkr. Bolaget har idag utökat kreditlimiterna med ytterligare 2 mdkr. Det betyder att alla låneförfall inklusive företagscertifikat är säkrade under de närmaste 24 månaderna. SBB fortsätter också sin strategi att återköpa obligationer som emitterats med högre ränta. SBB:s genomsnittliga kapitalbindning per den 31 maj 2020 uppgick till 4,7 år.

”Det är glädjande att SBB gång på gång kan visa styrkan i vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapitalbindning och stark tillgång till kapitalmarknaden med en bredd av finansieringskällor”, säger Rosel Ragnarsson, finanschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rosel Ragnarsson, Finanschef, 070 674 44 42, [email protected]