Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ.) (”SBB”) har idag via sitt dotterbolag Hemfosa Projektutveckling AB tecknat ett projekteringsavtal med Polismyndigheten i syfte att uppföra ett nytt polishus i centrala Örnsköldsvik,markanvisning från Örnsköldsviks Kommun. Den totala ytan är ca 7 500 kvm effektiva lokaler.

Polismyndigheten har tagit fram en strategi för verksamhetens utveckling fram till år 2024. Strategi 2024 innehåller bland annat en ny vision, en uppdaterad verksamhetsidé och reviderade mål för Polisen. För att kunna genomföra Strategi 2024 behöver Polisens lokaler utökas och utvecklas.

Polishuset har diskuterats och utretts under ett antal år och det är glädjande att ett samarbete mellan SBB, Polismyndigheten och Örnsköldsviks Kommun nu nått fram till projekteringsfasen”, säger Annika Ekström, affärsområdeschef Samhällsfastigheter Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Det nya polishuset kommer att byggas centralt i Örnsköldsvik och bedöms utifrån sitt läge och utformning långsiktigt kunna tillgodose Polismyndighetens behov.

Polishuset beräknas vara färdigställt under 2023. Hyresavtalet för det nya polishuset förväntas undertecknas under det fjärde kvartalet 2020, och sträcker sig över 15 år med tänkt start 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Ekström, affärsområdeschef Samhällsfastigheter, [email protected]