Som tidigare meddelats tecknade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) den 10 juni 2020 avtal om försäljning av kontorsfastigheter till ett värde om 4,9 mdkr till Nyfosa AB (”Nyfosa”). Affären var villkorad av att köparen erhåller nödvändig finansiering samt godkännande från Konkurrensverket. Nyfosa meddelade den 30 juni 2020 att finansieringsvillkoret uppfyllts, och Konkurrensverket har nu lämnat positivt besked. Affären kan därmed genomföras och frånträde sker idag.

“Denna försäljning är en viktig komponent i vårt arbete att uppnå en BBB+ rating. Sammantaget har SBB avyttrat fastigheter för 10,9 mdkr sedan förvärvet av Hemfosa, vilket i kombination med vår starka finansiella ställning och diversifierade upplåning ger goda förutsättningar att leverera på vårt ratingmål senast under första halvåret 2021”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]