”Vi är mycket stolta över att uppnå Breeam in Use Outstanding, vilket är den högsta miljöklassningen som kan uppnås för en byggnad i drift,” säger Henrik Melder, Regionchef Norge, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.  ”Det har vi lyckats åstadkomma genom hårt och målinriktat arbete från vår goda driftapparat och tekniska team. Vidare har vi fått mycket bra hjälp av Bill Engeness i Norencert AS, som specialiserat sig på att bistå i sådana processer.Våra medarbetare går till jobbet varje dag med en ambition att hjälpa oss att nå våra hårresande mål inom miljö och hållbarhet. Certifieringen är ett synligt bevis på att vi har rätt fokus och att vi arbetar rätt med en av vår tids största utmaningar,” fortsätter Henrik Melder.

”Att sjukhuset på Gardermoen uppnår Breeam in Use Outstanding, som det första sjukhuset i världen, visar att våra mycket ambitiösa mål inom miljö och hållbarhet, i kombination med våra duktiga och engagerade medarbetare ger resultat,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”). Vi lovar att fortsätta leverera på våra miljö- och hållbarhetsambitioner,” fortsätter Ilija Batljan.

”För ett företag av vår storlek är det viktigt att arbeta grundligt och systematiskt över tid med de här utmaningarna, det gör vi på SBB,” säger Marika Dimming, Hållbarhetschef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. ”Vi har ett mål att vara klimatpositiva till 2030, så vi har ingen tid att förlora,” avslutar Marika Dimming.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Melder, Regionchef Norge, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]