Valberedningen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) föreslår årsstämman 2023 att styrelsen utökas med en ledamot till totalt åtta ledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Lars Eric Nils Rodert samt omval av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen i SBB föreslår en utökning av styrelsen med en ledamot för att tillföra kompetens inom finansmarknaden inklusive revisionsutskottets arbete, infrastruktur och internationella affärer. Valberedningen föreslår nyval av Lars Rodert född 1961. Lars Rodert har lång och gedigen erfarenhet av ledande befattningar samt styrelsearbete i en institutionell miljö.

Lars Rodert är styrelseledamot i PCCW, Hongkong sedan november 2012 och är medlem i styrelsens revisionsutskott. Han är grundare och verkställande direktör för ÖstVäst Advisory AB. Han är styrelseledamot i Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. sedan november 2021. Han är också styrelseledamot i Brookfield Property Partners L.P.:s General Partner och Brookfield Property REIT Inc. sedan 2013. Lars var styrelseledamot i Brookfield Infrastructure Partners L.P:s Managing General Partner från december 2010 till april 2013. Han var Senior Portfolio Manager för Inter IKEA Treasury Nordamerika och Europa. Innan denna roll var han senast chef för International Equities på SEB Investment Management. Lars har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Lars Rodert är oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsens ordförande Lennart Schuss samt omval av styrelseledamöterna Eva Swartz Grimaldi, Sven-Olof Johansson, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson, Hans Runesten samt Ilija Batljan som samtliga står till förfogande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 28e april i Stockholm. Information inför årsstämman kommer att finnas tillgänglig på SBB:s hemsida www.sbbnorden.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Mia Batljan, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.