Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fortsätter att stärka den västsvenska organisationen och rekryterar Per Sundequist som ny regionchef från mitten av november.

Per kommer närmast från NCC Property Development med ansvar för större projekt i Göteborg och har fastighetserfarenhet från Skandia Fastigheter, HSB och Götenehus samt bedrivit egen verksamhet inom fastighetsförvaltning. Vidare har Per varit regionchef i Västsvenska Handelskammaren.

”Vi är mycket glada att Per vill ansluta till oss på SBB då vi ser att Västsverige kommer spela stor roll för vår fortsatta utveckling,” säger Fredrik Holm, förvaltningschef i SBB.

Per har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av att leda organisationer med goda resultat. SBB ser västra Sverige som en viktig tillväxtmarknad där potentialen är stor inom bolagets segment av bostäder och samhällsfastigheter.

”Jag har länge tittat på SBB’s utveckling och varit imponerad av den tillväxttakt bolaget har med säkra investeringar. Jag kommer att bidra till att utveckla verksamheten i Väst och ser fram emot att börja arbeta under hösten,” säger Per Sundequist.

Jonny Göthberg verkar som t.f. regionchef i Väst fram till att Per börjar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Holm, förvaltningschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, 076 140 51 88, [email protected]