Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggör en uppdaterad ägarlista avseende Bolagets 15 största aktieägare efter att samtliga erbjudanden till preferensaktieinnehavare, konvertibelinnehavare samt ägarlånsinnehavare i dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) har avslutats och där accepter motsvarande 100,0% har erhållits i samtliga erbjudanden.

De 15 största aktieägarna per den 31 mars 2017 är:

Aktieägare A-aktier B-aktier Preferensaktier Röster, % Kapital, %
Ilija Batljan Invest 63,495,701 23.8% 9.0%
Ilija Batljan (privat och via bolag) 45,558,167 1,137,606 17.1% 6.6%
Kvalitena AB 44,322,229 11,080,557 17.0% 7.8%
Compactor Fastigheter AB 15,997,977 13,653,664 6.5% 4.2%
Backahill AB 10,919,159 14,605,317 4.6% 3.6%
Michael Cocozza 7,619,484 9,841,288 3.2% 2.5%
Meteva AS 84,929,772 3.2% 12.0%
Investmentaktiebolaget Kybele 6,349,570 2,666,666 2.5% 1.3%
Assindia AB 4,762,186 3,924,318 1.9% 1.2%
Aktfast Förvaltnings AB 4,762,186 3,924,309 1.9% 1.2%
Postens Pensionsstiftelse 42,651,810 1.6% 6.0%
Stiftelsen för Strategisk Forskning 42,651,810 1.6% 6.0%
Highhill Intressenter AB 36,499,329 1.4% 5.2%
Krister Karlsson 3,174,785 1.2% 0.4%
Oscar Lekander 3,174,785 1.2% 0.4%
Övriga 7,460,746 223,451,131 103,500 11.2% 32.6%
Totalt 217,596,975 491,017,577 103,500 100.0% 100.0%

Efter att erbjudandena genomförts, och slutlig registrering vid Bolagsverket skett, uppgår det totala antalet aktier i Samhällsbyggnadsbolaget till 708 718 052 fördelat på 217 596 975 A-aktier, 491 017 577 B-aktier och 103 500 preferensaktier. Uppställningen tar inte i beaktande den förestående emissionen av 26 666 667 B-aktier riktad till Aktiebolaget Arvid Svensson, Rikard Svensson och Fredrik Svensson vilket offentliggjordes av Bolaget via pressmeddelande den 3 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]