Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) avyttrar två fastigheter i Nyköping till ett nybildat joint venture mellan Samhälsbyggnadsbolaget och HSB. Det gemensamma bolaget ska påbörja byggnation av 800 lägenheter i en ny stadsdel i Nyköping.

–          Nyköping är i en spännande utvecklingsfas och vi är mycket glada att tillsammans med HSB ta ett stort kliv mot genomförandet av vår stora satsning i kommunen, säger Ilija Batljan VD för Samhällsbyggnadsbolaget.

Planen är att utveckla en attraktiv blandstad i anslutning till Nyköpings nya resecentrum, i området Nöthagen, intill Nyköpings lasarett. Området förvandlas från ett trist industriområde till ett modernt bostadsområde med inslag av både närservice och samhälsfastigheter precis intill det framtida resecentrum.

–          Nyköping är en stad i kraftig utveckling och vi är väldigt nöjda med att genom denna affär kunna förverkliga vår planerade expansion där och erbjuda våra medlemmar attraktivt boende. HSB som stark samhällsaktör bidrar till det goda boendet och vårt samarbete med Samhällsbyggnadsbolaget förstärker den visionen, säger, Jon Leo Rikhardsson, vd HSB Södermanland.

Detaljplanearbetet pågår med samråd hösten 2017 och ett förväntat antagande till sommaren 2018.

Samhällsbyggnadsbolaget fortsätter äga andra delar i området för egen utveckling på platsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]