Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag offentliggjort erbjudandehandlingen med anledning av budet på Entra. I samband med detta utökas teamet av SBB:s finansiella rådgivare med DNB Markets, i tillägg till Arctic, Citi och Goldman Sachs.

”Vi har offentliggjort vårt bud samtidigt till alla aktieägare. En viktig princip för oss är att vi inte särbehandlar några aktieägare och att alla får samma erbjudande. Vårt attraktiva bud riktar sig till samtliga Entras aktieägare på lika villkor. När acceptperioden nu påbörjas får vi hjälp av Norges största bank för att kunna nå ut till alla aktieägare”, säger Ilija Batljan, grundare och vd av SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]