Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) har genom aktieförvärv förvärvat norska Offentlige Bygg AS och därigenom tre fastigheter om totalt cirka 15 200 kvm.

– Vi är redan idag nordisk aktör nummer ett inom segmentet samhällsfastigheter i Norge. Långa offentliga kassaflöden bidrar ytterligare till att stärka Samhällsbyggnadsbolagets position som ett av de ledande nordiska fastighetsbolagen, säger Ilija Batljan, VD för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Offentlige Bygg AS äger tre fastigheter i Drammen, Sarpsborg och Arendal med en total uthyrbar area om cirka 15 200 kvm. Beståndet är fullt uthyrt med en total hyresintäkt på cirka 27,5 MSEK. Av hyresgästerna är cirka 70 % offentliga aktörer där den huvudsakliga hyresgästen är Justisdepartementet (Sarpsborg Politihus, Sarpsborgs Tingrett och Aust Agder Tingrett). Genomsnittlig kontraktslängd är drygt 10 år.

Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar aktierna i Offentlige Bygg AS till ett fast aktiepris om totalt cirka 90,1 MSEK och i bolaget finns ett banklån på cirka 273 MSEK. Genom förvärvet stärks Samhällsbyggnadsbolagets årliga driftnetto med cirka 25,3 MSEK.

Tillträde har skett.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]