Årsredovisningar för räkenskapsåret 2016 för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), tidigare firma Effnetplattformen AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”), samt dess dotterbolag SBB i Norden AB (publ) finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.sbbnorden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]