SBB har avtalat med Kåpan Tjänstepension om att dela upp det gemensamma bostadsbolaget SBB Kåpan Bostad AB, som parterna äger 50 procent vardera av. Affären är villkorad av sedvanliga fullföljandevillkor avseende uppdelning av finansiering. SBB övertar 1 300 lägenheter fördelade på 12 fastigheter om totalt ca 78 000 kvm samt en byggrätt om 6 000 kvm ljus BTA. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Nacka, Haninge, Västerås och Nykvarn och hade ett marknadsvärde uppgående till 3,4 mdkr per 2023-12-31.

”Upplösningen av Hemvist är det sista stora steget för att renodla och samla SBB:s bostadsbestånd i Sveafastigheter inför en ägarspridning. Väljs alternativet börsnotering, blir Sveafastigheter Sveriges största renodlade bostadsbolag i noterad miljö. Sveafastigheter har unik kompetens av att förvalta och utveckla bostäder”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den 30 april annonserade SBB en uppdelning av bostadsbolaget Unobo AB som SBB ägde tillsammans med Riksbyggen. Uppdelningen fullföljdes under maj och SBB:s del av bostäderna kommer att ingå i Sveafastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.