Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har noterat vissa offentliga kommentarer om att Bolaget inte klarar räntetäckningsgraden så som nyckeltalet beräknas i euroobligationernas villkor. Bolaget hänvisar till Q1-rapporten såsom den publicerades den 29 maj 2023 (https://corporate.sbbnorden.se/sv/uppdaterad-uppstallningsform-i-delarsrapporten-for-forsta-kvartalet-till-foljd-av-jm-avyttringen). Enligt Bolagets bedömning klarar Bolaget räntetäckningsgraden under euroobligationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected].

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31 17:41 CET.