Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) utökar samarbetet med Boden kommun i en affär som innehåller såväl nyinvesteringar som förlängningar av befintliga hyresavtal. Affären innehåller ett flertal delar:

  • Förvärv av det så kallade Medborgarhuset för 31 mkr samt att investera ytterligare 69 mkr i fastigheten. Hyrestiden är 35 år och bedömt driftnetto är 5 mkr årligen.
  • Förvärv av cirka 10 000 kvm BTA byggrätter i centrala Boden där SBB ska utveckla ett trygghetboende om cirka 40 lägenheter med Boden kommun som hyresgäst med 25-årigt hyresavtal samt bygga hyresrätter för egen förvaltning. Totalt årligt driftnetto bedöms till cirka 10 mkr. 
  • SBB och Bodens kommun förlänger befintliga hyresavtal för tre äldreboenden om cirka 15 000 kvm med en total hyresintäkt om cirka 17 mkr.

“Luleå-Boden-regionen är en tillväxtregion där vi sedan tidigare har en stark position som vi ytterligare stärker i och med det fördjupade samarbetet med Bodens kommun. Det känns väldigt spännande att kunna bidra till ett förbättrat kulturutbud i Boden i och med investeringarna i Medborgarhuset samt att bygga ett kommunalt trygghetsboende och hyresrätter i bästa läge mitt i city. Att vi tillsammans med Bodens kommun även förlänger befintliga hyresavtal visar ytterligare på långsiktigheten i samarbetet med Bodens kommun,” säger Lars Thagesson, vice vd och operativ chef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 

”Det känns oerhört glädjande att vi tillsammans med SBB hittat en långsiktig lösning där vi nu kan få ytterligare fart på utvecklingen och byggandet i Boden. Det är stora och omfattande projekt som kommer att ta lite tid men som också kommer att göra en stor och positiv skillnad för oss Bodensare,” säger Claes Nordmark, kommunalråd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thagesson, vice VD, +46 70 592 94 70,  [email protected]