Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”), genom dotterbolaget Hemfosa Finland, har förlängt hyresavtal med Senatfastigheter om 14 124 kvm fram till fjärde kvartalet 2032. Senatfastigheter är den finska statsförvaltningens fastighetsförvaltningsenhet som i sin tur kommer att vidareförhyra lokalerna till Polisinrättningen för Västra Nyland som huvudpolisstation i Esbo i stor-Helsingfors. Fastigheten kommer att moderniseras i enlighet med Polisstyrelsens nya polishuskoncept. SBB kommer att investera 23,6 MEUR I fastigheten med en bedömd direktavkastning om 5,3 %. Ny hyresintäkt efter renoveringen som bedöms avslutas fjärde kvartalet 2022 bedöms till 3,4 MEUR. Hyresintäkten justeras till 100 % av förändringar i KPI.

“Finland är en av SBB:s huvudmarknader och vi kommer att fortsätta att investera för att tillhandahålla och erbjuda social infrastruktur till den finska staten och de finska kommunerna”, säger Arto Nummela, Förvaltningschef Finland, SBB.

Fastigheten Vitikka 1 är belägen i Esbo, i Helsingforsregionen, är en optimal lokalisering för polisen och möjliggör för snabb åtkomst till alla större stadsdelar i Esbo. Cirka 40 % av den uthyrbara arean förhyrs till Senatfastigheter och övriga delar hyrs ut till Esbo Tingsrätt och flera mindre hyresgäster. Byggnaden uppfördes ursprungligen under 60-talet och större utbyggnationer gjordes under 90-talet. Fastighetens tomt är stor och inkluderar en betydande framtida utvecklingspotential.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]