Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har i några olika affärer förvärvat fem samhällsfastigheter bestående av kommunhus, skolor, vårdboende och universitet i regionstäderna Vejle, Randers, Århus och Ålborg i Danmark. Den totala hyresintäkten uppgår till DKK 23m. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 32 000 kvm. Den genomsnittliga kontraktslängden för samhällsfastigheterna uppgår till drygt åtta år.

”SBB fortsätter att expandera i Danmark. Fastighet för fastighet bygger vi Danmarks största aktör inom social infrastruktur,” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]