Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar genom tre separata affärer 27 fastigheter i Stockholm, Västerås och Helsingborg med en total uthyrningsbar yta om 40 600 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till 76 mkr med ett driftnetto 58 mkr, 85 procent av intäktsmassan genereras från samhällsfastigheter och 15 procent från bostäder. Samhällsfastigheterna används i huvudsak för äldreboende, LSS-boenden, skola och polisstation och förhyrs till samhällsbärande hyresgäster där 60 procent av hyresintäkterna genereras från kommunala hyresavtal.

”SBB fortsätter att expandera inom vällokaliserade samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm och storstadsregionerna,” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]