Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar skola i Köpenhamnsregionen med 17 års kontrakt och fem LSS-fastigheter med 15 års kontrakt. Det överenskomna fastighetsvärdet är ca 220 mkr.

”Förvärven är i linje med vår ambition om att växa i Danmark och att öka andelen intäkter från äldreboenden och LSS” säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]