Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar två centralt belägna samhällsfastigheter med skolverksamhet av Wallenstam för ett överenskommet sammanlagt fastighetsvärde om 380 mkr.

Fastigheten Nordstaden 24:11 omfattar cirka 4 200 kvm och är idag fullt uthyrd. Största hyresgäst är Vittraskolorna. Fastigheten Inom Vallgraven 64:31 omfattar cirka 1 700 kvm. Hyresgäst är Kitas utbildning, som förhyr hela ytan.

”SBB är Nordens största ägare av samhällsfastigheter och vi är glada att köpa två välförvaltade skolfastigheter i centrala Göteborg från en långsiktig aktör som Wallenstam. Vi ser fram emot att hitta ytterligare möjligheter för samarbete med Wallenstam framöver,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Det är väldigt roligt att kunna genomföra denna affär med SBB, där vi säljer två fina fastigheter med utbildningslokaler som vi har ägt, förvaltat och utvecklat i ett antal år. Det känns bra att SBB med sitt fokus på samhällsfastigheter nu tar över dessa,” säger Hans Wallenstam, VD för Wallenstam.

Tillträde kommer att ske den 1 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]