Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har återbetalat alla Hemfosa-obligationer och därutöver amorterat säkerställda banklån om 3 mdkr. Återbetalningen resulterar i att bolagets finansiella kostnader på 12-månaders rullande basis (allt annat lika) minskar med 90 mkr. Återbetalningen är ett led i SBBs arbete med att uppnå en BBB+ rating.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]