Ej för utgivning, publicering eller distribution i USA

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har prissatt sin första US Private Placement (“USPP”) som har placerats med investerare baserade i USA. USPP:n kommer att emitteras i socialt, icke säkerställt, format och består av två trancher med fast ränta och löptider på 5 och 10 år. Den nya finansieringen prissattes med 5- och 10-års räntemarginal mot US-Treasuries på 325 räntepunkter respektive 350 räntepunkter. Vid tidpunkten för prissättningen var dessa nivåer ekvivalenta till en 5-årig EUR ränta på 4,36% eller EUR Mid-Swaps plus 279 räntepunkter och en 10-årig EUR ränta på 4,87% eller EUR Mid-Swaps plus 290 räntepunkter. Tillsammans med den Schuldschein-finansiering som SBB emitterade i juni, är USPP-transaktionen ett ytterligare steg i bolagets arbete med att diversifiera sina finansieringskällor och demonstrerar stark fortsatt tillgång till den globala kapitalmarknaden.  

Hela emissionen används för att finansiera sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering.

”SBB:s intäkter består av säkra kassaflöden från ägande och förvaltning av social infrastruktur. Vi är glada över att våra lågrisktillgångar har attraherat finansiering med lång löptid från stora institutionella investerare i USA,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Disclaimer

This document is not for publication or distribution in the United States of America, and it does not constitute, and should not be construed as, an offer to sell, a solicitation of an offer to enter into any transaction or an invitation to subscribe for or purchase any securities in the United States of America. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed, reproduced (in whole or in part), disclosed, forwarded, reviewed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. This announcement should not form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever or be taken as investment advice and the parties hereto make no representation as to the actual terms on which any future offering of securities may be entered into. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.

Any disclaimer or other notice that may appear otherwise is not applicable to this communication and should be disregarded (other than any statement relating to the identity of the legal entity authorizing or sending this communication).