Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått en avsiktsförklaring om att investera över 1 mdkr i Skellefteås kommande kulturhus. Avsiktsförklaringen är en del av tidigare offentliggjorda avsiktsförklaringar om förvärv av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 2 mdkr.

SBB kommer att äga hela fastigheten inkl. hotell och hyra ut den till ett driftbolag som Skellefteå kommun ska bilda inom sin bolagskoncern Skellefteå Stadshus. Hyreslängden uppgår till 50 år.

Det letter of Intent (LOI) som tecknats är en avsiktsförklaring om att hela fastigheten, kulturhus och hotell, säljs till SBB för 1 050 mkr. Beslutet har föregåtts av en försäljningsprocess där förhandlingar har skett med ett flertal intresserade köpare.

”Skellefteå är en kommun i stark utveckling och vi är stolta över att få möjlighet att förvärva Nordens mest hållbara samhällsfastighet. SBB ska vara Nordens största fastighetsägare av samhällsfastigheter och vi ser fram mot ett långsiktigt samarbete med Skellefteå kommun,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”SBB:s tydliga fokus på att agera som en långsiktigt hållbar samhällsbyggare går bra ihop med Skellefteå kommuns vision och målsättningar. Min uppfattning är att de också ser en styrka i visionen om ett kulturhus som vågar, med syftet att vara en dynamisk mötesplats som får oss att tänka, känna och växa,” säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]