Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) inleder samarbete med Stockholms Stadsmission för att bidra till att mildra konsekvenserna av spridningen av COVID-19. SBB kommer att finansiera inköp av mat från olika restauranger i Stockholm, som sedan doneras vidare till organisationer som arbetar med att hjälpa människor i utsatthet. Stockholms Stadsmission är initialt förmånstagare och maten kommer att levereras till deras verksamhet för äldre i St Paul. Genom detta initiativ bidrar SBB till att hjälpa några av de grupper som drabbas av konsekvenserna i spåren av COVID-19, de äldre och småföretagarna.

SBB är anslutet till FNs Global Compact och har tydliga sociala mål i sin Hållbarhetsvision 2030.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]