Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) förvärvar en portfölj av nyproducerade utbildningsfastigheter i Storstockholm från Turako för ett överenskommet fastighetsvärde om 283 mkr.

Portföljen består av tre fastigheter i Nacka respektive Huddinge med cirka 6 942 kvm uthyrbar area innehållandes lokaler för både förskola och grundskola. Hyresgästerna är ledande privata offentligt finansierade utbildningsoperatörer. Bedömt årligt driftnetto är 14,1 mkr och genomsnittlig kontraktslöptid är 13 år.

“Stockholmsregionen är en av Europas absolut starkaste regioner där vi nu fortsätter stärka vår redan ledande position inom social infrastruktur. Turako har utvecklat tre högkvalitativa fastigheter som vi är glada över att få förvärva och fortsätta förvalta.”, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]