Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) meddelar att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010985713 kommer att förtidsinlösas samt att skriftliga förfaranden påkallas för att göra vissa tekniska justeringar av villkoren för obligationerna med ISIN SE0012313245 och ISIN SE0012256741

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010985713 (”Call Obligationen”) kommer att förtidsinlösas. Obligationen är för närvarande noterad på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Bolaget har idag meddelat innehavarna av Call Obligationen, via agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), att Call Obligationen i sin helhet kommer lösas in den 17 december 2020 (”Förtidsinlösen”). Förtidsinlösen sker i enlighet med klausul 9.3 (Early redemption (call option)) i obligationsvillkoren.

Bolaget meddelar vidare att skriftliga förfaranden påkallas (”Skriftliga Förfaranden”) i syfte att göra vissa tekniska justeringar av villkoren för obligationerna med ISIN SE0012313245 och ISIN SE0012256741 (”WP Obligationerna”). Syftet med de Skriftliga Förfarandena är att harmonisera villkoren för WP Obligationerna med Bolagets övriga utestående obligationer och obligationsprogram på nationella och internationella obligationsmarknaderna för att skapa en effektiv lånestruktur i Bolaget.

Ytterligare information om Förtidsinlösen och de Skriftliga Förfarandena framgår av Bolagets meddelande om Förtidsinlösen och i respektive Kallelse till Skriftligt Förfarande daterade den 16 november 2020 (”Meddelandena”). Meddelandena har idag skickats till respektive obligationsinnehavare och finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://corporate.sbbnorden.se/sv/relaterade-dokument/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 19:45 CET.