SBB har idag beslutat om nytt publiceringsdatum för kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023, med anledning av en reviderad tidsplan för färdigställandet av den nya strukturen för kvartalsrapporteringen.

Bolagets målsättning med den uppdaterade strukturen är att förbättra finansiell rapportering och transparens. Det är mot denna bakgrund som SBB har beslutat om nytt publiceringsdatum för att ge bolaget tillräcklig tid att färdigställa rapporten enligt den nya strukturen.

Nytt publiceringsdatum för kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023 är 13 november 2023 kl. 08:00 CET. Tidigare kommunicerat datum var den 9 november 2023 kl. 08:00 CET.

Den uppdaterade finansiella kalendern finns på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.