Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ.) (”SBB”) och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ.) (”K2A”) har idag via ett, till lika delar, samägt bolag tecknat ett projekteringsavtal med Polismyndigheten i syfte att uppföra ett nytt polishus i Västerås på fastigheten Ångpannan 12.

Hyresavtalet för det nya polishuset förväntas undertecknas under första halvåret 2020. Avtalet sträcker sig 15 år med start 2024 och har ett indikativt hyresvärde om cirka 630 mkr under kontraktstiden. Kontraktet baseras på cirka 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Den sedan tidigare samägda Fastigheten Ångpannan 12 ligger centralt belägen i området Mälarporten och är i dagsläget fullt uthyrd till kommersiell verksamhet. Detaljplanearbetet förväntas påbörjas 2020 för att anpassa fastigheten för den nya verksamheten. Att detaljplanen godkänns samt ett godkännande från regeringen är villkor för avtalets giltighet.

”Polismyndigheten står inför en tillväxtfas och vi har länge letat efter en lösning på lokalfrågan. Därför är det glädjande att detaljplanearbetet för ett nytt polishus med ändamålsenlig placering kan påbörja. Vi ser fram emot att samarbeta med långsiktiga aktörer som etablerar sig tidigt i området och är aktiva i hela processen,” säger Robert Wallén, polisområdeschef Västmanland.

”SBB har stor erfarenhet av att bygga och förvalta samhällsfastigheter i hela Norden. Vi är glada att kunna bidra till utvecklingen i det växande Västerås med ytterligare en för samhället viktig funktion. Västerås är en stad med fantastiska värden och med en stark tillväxt som vi gärna bidrar till att utveckla, säger Krister Karlsson,” vVD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

”Vi ser fram emot att utveckla ett modernt polishus i Västerås där vi kan tillgodose Polismyndighetens behov av kvalitet, säkerhet, miljö och tillgänglighet. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med projekt i hela kedjan vilket gör att vi både tar med oss vår kunskap avseende fastighetsutveckling, erfarenhet av förvaltning och hållbarhetstänk i hela affären,” säger Johan Knaust, VD på K2A.

För ytterligare information:

Krister Karlsson, vVD SBB, 070-352 56 65, [email protected]

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, [email protected]