Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag avyttrat 14 947 109 aktier i Entra ASA (”Entra”) till en kurs om 210 norska kronor per aktie till Castellum, motsvarande cirka 3,14 miljarder NOK.

Försäljningen innebär cirka 10% avkastning under innehavstiden, motsvarande 20% på årsbasis.

SBB har också beslutat avbryta den planerade sekundärnoteringen av bolagets stamaktier av serie B på Oslo Börs, då det i dagsläget inte finns förutsättningar att uppnå tillfredsställande likviditet.

”Med denna försäljning sätter vi punkt för SBB:s intresse för Entra och jag får konstatera att utfallet inte blev vad vi först hade tänkt oss. Det känns dock bra att vi kan få lite avkastning även på affärer som inte går vägen, och försäljningen ger oss ytterligare möjligheter att satsa på bostäder och äldreboenden”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 12:25 CET.