Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) fortsätter att satsa på samhällsfastigheter genom att påbörja nyproduktion av två LSS-fastigheter om vardera sex lägenheter i Malmöregionen, vidare så har man förvärvat ett LSS-boende i Höganäs. Projektet är ett samarbete med Joarsbo. SBBs egenutvecklade byggrätter har sålts in i projektet.

Attendo Sverige AB är det vårdbolag som med ett 15-år långt hyresavtal ska bedriva verksamhet i fastigheterna. Inflyttning i nyproduktionen beräknas ske under 2019. Årligt hyresvärde exklusive tillägg för samtliga tre fastigheter är 3,6 MSEK och kontraktslängden är 15 år.

”Det finns ett växande behov av LSS-boenden i stora dela av Sverige. Vi är mycket glada att ha SBB som är en långsiktig partner,säger Niklas Mandin på Attendo.

SBB är Nordens största aktörer avseende omsorgsfastigheter för äldre och personer med funktionshinder och har för avsikt att fortsätta växa inom segmentet.

Vi upplever att det idag finns stora behov av investeringar och renoveringar samt nybyggnation av framförallt skol- och vårdfastigheter på våra marknader. Här har SBB, med sin specialistkunskap och erfarenhet, stora möjligheter att bidra som en långsiktig partner. Förvärvet och nybyggnationen stärker vår position som Nordens ledande aktör inom segmentet Samhällsfastigheter”, säger Krister Karlsson, Fastighetsutvecklingschef på SBB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vVD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070-352 56 65, [email protected]