Med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) pågående budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) uppdaterar SBB sin finansiella kalender. SBB:s delårsrapport för det första kvartalet kommer att publiceras den 5 maj 2021. SBB:s årsstämma flyttas också till detta datum. Genom denna förändring kommer SBB:s och Offentliga Hus rapporter för det första kvartalet att publiceras samma dag.

Ny kalender:

Årsredovisning 2020 och övrigt stämmomaterial: vecka 14 (tidigare vecka 13)

Delårsrapport januari-mars 2021: 5 maj (tidigare 27 april)

Årsstämma 2021: 5 maj (tidigare 27 april)

Delårsrapport januari-juni 2021: 15 juli (oförändrad)

Delårsrapport januari-september 2021: 29 oktober (oförändrad)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]