Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommer i samband med att bolaget genomför förvärvet av Offentliga Hus AB att återbetala säkerställda banklån om 3 mdkr. Återbetalningen resulterar i att finansiella kostnader på 12-månaders rullande basis (allt annat lika) minskar med 30 mkr. Samtidigt bidrar återbetalningen till att SBB:s kvot av ej pantsatta tillgångar ökar till över 3 gånger vilket är bland de starkaste i Europa (se tabellen nedan).

 

Återbetalningen är ett led i SBB:s arbete med att uppnå en BBB+ rating.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]