Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) återbetalar säkerställda banklån om totalt 10 mdkr (inkl tidigare kommunicerat 5,8 mdkr). Återbetalningen resulterar i att de finansiella kostnaderna på 12-månaders rullande basis (allt annat lika) minskar med 170 mkr. Återbetalningen är ett led i SBBs arbete med att uppnå en BBB+ rating. SBB kommer att fortsätta att återbetala banklån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]