Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommer, per den 31 januari 2020, att återbetala ett säkerställt banklån om 3,9 mdkr. Återbetalningen resulterar i att finansiella kostnader på 12-månaders rullande basis (allt annat lika) minskar med 88 mkr. Återbetalningen är ett led i SBBs arbete med att uppnå en BBB+ rating. SBB kommer att fortsätta att återbetala banklån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]