Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (”SBB”) första detaljplan av tre i centrala Jordbro är lagakraftvunnen och exploateringsavtalet är tecknat med Haninge Kommun avseende 356 hyresrätter, 12 LSS-bostäder och en ny förskola.

SBB påbörjade 2017 tillsammans med kommunen arbetet med att omvandla Jordbro Centrum. Den första detaljplanen av tre för nya Jordbro Centrum är nu lagakraftvunnen och exploateringsavtal är tecknat med Haninge Kommun avseende 27 000 kvm BTA bostäder. Det är SBB:s dotterbolag, Sveafastigheter, som ska uppföra bostäderna som består av två kvarter med totalt 356 hyresrätter, 12 LSS-bostäder och en ny förskola, allt byggt i Miljöbyggnad Silver.

”Det är glädjande att vi nu kan påbörja byggnation av den första av tre etapper så snart bygglov beviljats. När allt är färdigt så innebär detta ett stort lyft för området med drygt 350 nya hyresrätter i Jordbro centrum” säger Krister Karlsson, Vice VD på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Det här är ytterligare en milstolpe för de spännande förändringar som är på gång i Jordbro. Parallellt med att Vega och Handens stadskärna som växer fram gör vi nu stora satsningar i Jordbro som knyter ihop området när Haninge går från förort till stad”, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

”Det här en är viktig del i den omfattande stadsutvecklingen som pågår i Jordbro. Utvecklingen och moderniseringen av Jordbro centrum är grundläggande delar för att uppnå vår ambition med en levande, attraktiv och trygg stadsdel”, säger Petri Salonen (C) kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

SBB är en betydande aktör inom Haninge Kommun med pågående produktion av drygt 400 lägenheter samt ca 12 000 kvm samhällsfastigheter i form av en kommunal skola samt tillhörande kontor som certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Utöver pågående produktion bedriver SBB utveckling av ca 170 000 kvm byggrätter för bostads- och samhällsfastighetsändamål i Haninge. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]