49% Belåningsgrad

20% Säkerställd belåningsgrad

2,12% Genomsnittlig ränta

BBB- Negative outlook (S&P)
BBB- Positive outlook (Fitch)

Kapitalbindningsstruktur (exklusive företagscertifikat)

Förfalloår Nominellt belopp, mkr Andel
< 1 år 7 335 7%
< 2 år 26 738 31%
< 3 år 7 962 9%
< 4 år 5 835 8%
< 5 år 14 723 17%
> 5 år 23 909 28%
Summa 86 502 100%