35% Belåningsgrad

10% Säkerställd belåningsgrad

1,31% Genomsnittlig ränta

BBB- Positive outlook (S&P)
BBB- Positive outlook (Fitch)

Kapitalbindningsstruktur (exklusive företagscertifikat)

Förfalloår Nominellt belopp, mkr Andel
< 1 år 3 289 7%
< 2 år 2 223 4%
< 3 år 6 364 13%
< 4 år 5 193 10%
< 5 år 8 089 16%
> 5 år 25 098 50%
Summa 50 258 100%