46% Belåningsgrad

19% Säkerställd belåningsgrad

1,46% Genomsnittlig ränta

BBB- Negative outlook (S&P)
BBB- Positive outlook (Fitch)

8 juli, 2022

Kapitalbindningsstruktur (exklusive företagscertifikat)

Förfalloår Nominellt belopp, mkr Andel
< 1 år 5 261 6%
< 2 år 15 115 16%
< 3 år 15 581 17%
< 4 år 8 011 9%
< 5 år 9 974 11%
> 5 år 37 979 41%
Summa 91 921 100%