47% Belåningsgrad

19% Säkerställd belåningsgrad

1,89% Genomsnittlig ränta

BBB- Negative outlook (S&P)
BBB- Positive outlook (Fitch)

Kapitalbindningsstruktur (exklusive företagscertifikat)

Förfalloår Nominellt belopp, mkr Andel
< 1 år 8 526 9%
< 2 år 17 938 19%
< 3 år 16 785 18%
< 4 år 10 691 11%
< 5 år 14 589 16%
> 5 år 24 769 27%
Summa 93 298 100%