35% Belåningsgrad

8% Säkerställd belåningsgrad

1,11% Genomsnittlig ränta

BBB- Positive outlook (S&P)
BBB- Positive outlook (Fitch)

Kapitalbindningsstruktur (exklusive företagscertifikat)

Förfalloår Nominellt belopp, mkr Andel
< 1 år 2 520 4%
< 2 år 11 974 18%
< 3 år 5 298 8%
< 4 år 11 637 17%
< 5 år 5 302 8%
> 5 år 29 791 45%
Summa 66 523 100%