42% Belåningsgrad

18% Säkerställd belåningsgrad

1,24% Genomsnittlig ränta

BBB- Positive outlook (S&P)
BBB- Positive outlook (Fitch)

Kapitalbindningsstruktur (exklusive företagscertifikat)

Förfalloår Nominellt belopp, mkr Andel
< 1 år 5 099 6%
< 2 år 14 416 16%
< 3 år 24 418 27%
< 4 år 5 131 6%
< 5 år 5 988 7%
> 5 år 33 839 38%
Summa 88 891 100%