37% Belåningsgrad

9% Säkerställd belåningsgrad

1,13% Genomsnittlig ränta

BBB- Positive outlook (S&P)
BBB- Positive outlook (Fitch)

Kapitalbindningsstruktur (exklusive företagscertifikat)

Förfalloår Nominellt belopp, mkr Andel
< 1 år 6 652 10%
< 2 år 9 952 15%
< 3 år 5 778 9%
< 4 år 9 900 15%
< 5 år 898 1%
> 5 år 32 691 50%
Summa 65 871 100%