42% Belåningsgrad

13% Säkerställd belåningsgrad

1,41% Genomsnittlig ränta

BBB- Stable outlook (S&P)
BBB- Positive outlook (Fitch)

Kapitalbindningsstruktur (exklusive företagscertifikat)

Förfalloår Nominellt belopp, mkr Andel
< 1 år 2 523 6%
< 2 år 4 081 9%
< 3 år 6 657 15%
< 4 år 1 819 4%
< 5 år 10 445 23%
> 5 år 18 981 43%
Summa 44 506 100%