Den 28 mars 2014 pressmeddelades att Söderport Fastigheter, vilket Hemfosa Fastigheter äger till lika delar med Sagax, träffat avtal om förvärv av fastigheter från bolag inom Volvokoncernen.

Transaktionerna var villkorade av godkännande från Konkurrensverket i Sverige. Sådant godkännande har nu erhållits och villkoret är därmed uppfyllt.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550

Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil: +46 707 94 9337