S&P Global Ratings (”S&P”) har idag bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB- med positiva utsikter. Det betyder att SBB:s rating är BBB- med positiva utsikter för bolaget och dess icke säkerställda skuld. S&P skriver: ”S&P Global Ratings publicerade idag att det Sverigebaserade fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (publ), eller SBB, behåll sina kreditnyckeltal under 2021 trots den höga tillväxten och tillgångsrotationen. Förra året fortsatte SBB (BBB-/Positive/–) att redovisa en positiv hyrestillväxt för jämförbart bestånd på 1,8 % för hela portföljen, samt uppvisa en stabil uthyrningsgrad på 94,1 % med en genomsnittlig hyreskontraktslängd för samhällsfastigheter på 11 år. Per den 31 december 2021 uppgick SBB:s skuld till skuld plus eget kapital, justerat av S&P Global Ratings, till 53,8 % (mot 52,6 % i slutet av 2020 och 56,1 % i slutet av juni 2021).”

S&P sammanfattar vad som krävs för en rating uppgradering: ”Våra positiva utsikter fortsätter att spegla potential för högre rating om SBB:s kreditnyckeltal, justerat av S&P Global Ratings, fortsätter att stärkas. Viktiga överväganden kommer att vara nyckeltalen skuld till skuld plus eget kapital som behöver kvarstå tydligt under 55 %, tillsammans med räntetäckningsgraden och skuld till EBITDA som förbättras på basis av tillkommande kassaflöden från de nyligen förvärvade verksamheterna”.

”Vi har alla nyckeltal på plats för högre rating och är fast beslutna att fortsätta att minska skuldsättningen med målet att skuld till skuld plus eget kapital tydligt ska ligga under 55 % för att säkerställa till att bli uppgraderade på kortast möjliga tid”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]