S&P Global Ratings (”S&P”) har idag bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB- med stabila utsikter och tagit bort SBB från Credit Watch Negative. Det betyder att SBB:s nya rating är BBB- med stabila utsikter för bolaget och dess icke säkerställda skuld.

Enligt S&P:s rating metrics ligger SBB:s basrating innan justeringar på BBB Flat tack vare upprevidering av SBB:s business risk-profil som kommenteras (på engelska): ”We are revising upward our assessment of SBB’s business risk profile to strong from satisfactory because we consider its scale and size have improved, as well as its cash flow stability”.

S&P konstaterar avseende potential att höja ratingen (på engelska): ”We could raise the rating if SBB’s financial policy became commensurate with higher-rated peers in the ‘BBB’ category. This would result in debt to debt plus equity staying firmly well below 55 per cent, EBITDA interest coverage strengthening to 3x or higher, and debt to EBITDA declining toward 13x or below, with the company maintaining a sizable portfolio of resilient asset classes in favourable locations”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 16:45 CET.