Kreditinstitutet S&P Global Ratings (”S&P”) har idag meddelat att de bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”):s investment grade rating BBB- samtidigt som utsikterna justerats till negativa från stabila. SBB har en BBB- rating med positiva utsikter från Fitch Ratings och en BBB rating med stabila utsikter från Scope Ratings.

”Vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete att stärka vår långsiktiga finansiella ställning inklusive de avyttringar som redan meddelats marknaden. Vi noterar S&P:s beslut att använda konservativa antaganden om tillväxt som understiger inflationen för våra hyresintäkter trots att de är kopplade till KPI med lång genomsnittlig kontraktslöptid och en stabil hyresgästbas. Vi ser fram mot att presentera vår delårsrapport nästa vecka så att alla får möjlighet att bedöma vår räntetäckningsgrad med aktuella siffror per 30 juni”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]