S&P Global Ratings (”S&P”) har idag bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB- med stabila utsikter. I ett uppsidescenario fastställs samtidigt vilka kriterier som måste uppfyllas för att uppgraderas till BBB. SBB kan konstatera att bolaget som förväntat redan nu uppfyller dessa kriterier, vilket kommer att bekräftas i samband med rapporten för det fjärde kvartalet.  

För att uppgraderas till BBB krävs att SBB upprätthåller, enligt S&P:s definition, en justerad nettoskuld i procent av justerad nettoskuld plus eget kapital (debt to debt plus equity) under 55 procent, en räntetäckningsgrad (EBITDA interestcover) över 3x och en skuldsättningsgrad i relation till EBITDA (debt to EBITDA) under 13x. Vidare måste SBB framgångsrikt integrera nyligen genomförda förvärv och uppnå förväntade synergier. 

“Vi kan nu konstatera att vi uppfyller kraven för en uppgradering till BBB, och även de viktigaste nyckeltalen för BBB+ därefter. Ratinginstituten arbetar med en horisont på 12-18 månader och vi får ha respekt för att revideringar inte alltid sker i direkt anslutning till att kriterierna är uppfyllda. SBB fortsätter arbeta med tydligt fokus på att leverera aktieägarvärde och vi känner oss trygga i att kunna nå BBB+ under 2021.”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]