Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”)s kort rating är A-3. A-3 är en Investment grade rating för företagscertifikat (avser skuld kortare än 364 dagar).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]