Amasten Fastighets AB (”Amasten”) som kontrollerar 97,5 procent av aktierna och rösterna i SSM Holding AB (”SSM”) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier och begärt att styrelsen i SSM ansöker om avnotering av SSMs aktier från Nasdaq Stockholm.

Amasten offentliggjorde den 14 oktober 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM avseende samtliga aktier i SSM (”Erbjudandet”). Efter utgången av acceptfristen den 7 december 2020 meddelade Amasten att Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Amasten totalt kontrollerar 57 390 538 aktier i SSM, motsvarande cirka 97,5 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM. Erbjudandet förklarades samtidigt ovillkorat.

Mot bakgrund av ovanstående har Amasten påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i SSM i enlighet med aktiebolagslagen. Amasten har kommunicerat att acceptfristen förlängts till och med den 15 januari 2021, för att kvarvarande aktieägare i SSM ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Vidare har Amasten begärt att SSMs styrelse ska ansöka om avnotering av SSMs aktier från Nasdaq Stockholm. Följaktligen har styrelsen i SSM, i enlighet med Amastens begäran, fattat beslut om att ansöka om avnoteringav SSMs aktier från Nasdaq Stockholm. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq Stockholm. Sista dagen för handel kommer att meddelas efter att SSM erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

 
För mer information vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

 
Om SSM Holding AB
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, när allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Stockholmsområdet och per 30 september 2020 finns cirka 4 300 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterade på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com