I syfte att med kraft fortsätta utveckla vårt bolag, vår affär, vår kommunikation, vårt varumärke och våra produkter har Susanne Blomberg anställts som marknadschef. Ambitionsnivån för var vi som bolag ska befinna oss inom 3-5 år är högt ställd. För att klara dessa utmaningar har vissa förändringar genomförts organisatoriskt inom marknads- och försäljningsorganisationen under hösten 2014. Vi har nu en effektiv och fungerande marknads- och försäljningsorganisation som grund för den fortsatta utvecklingen.

– Vi ska utveckla bolagets affär och produkter utifrån samhällets trender och utveckling. Med örat mot rälsen vill vi gå i bräschen för hur ”morgondagens stockholmare” ska bo i morgondagens Stockholm. Susanne har en gedigen erfarenhet från att arbeta med snabba och rörliga konsumentprodukter, den erfarenheten vill vi använda för att komma närmare våra kunder när vi utvecklar nya stadsmiljöer, säger SSM:s VD Mattias Roos

Susanne har med sina 14 år från marknadsavdelningar på internationella företag och i nordiska organisationer skaffat sig en gedigen erfarenhet inom konsumentinriktad marknadskommunikation. Det är värdefulla erfarenheter som hon kan ta med sig för att uppnå visionen att ”SSM ska utveckla stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder”.  

Susanne kommer närmast från LG Electronics Nordic AB där hon sedan 2012 har varit Nordic Marketing Director med ansvar att bl.a. utveckla en nordisk varumärkesstrategi, förbättra processer och öka lönsamheten. Dessförinnan har Susanne varit ansvarig för varumärkes-, affärs- och produktutveckling på Arla Foods och hon har haft flera positioner på marknadsavdelningen Livs på Kraft Foods, bl.a. med ansvar för koncept- och produktutveckling, marknadsundersökningar, designutveckling och strategi för utveckling av marknadskommunikation.

– Susanne är en kreativ, ambitiös och hängiven marknadsförare och chef, med både förnuft och känsla för varumärkesbyggande, affärsutveckling och ledarskap. Det är egenskaper som passar bra för att ta sig an rollen som marknadschef och bolagets spännande utmaningar för SSM:s fortsatta expansion och framgångar, säger Mattias Roos.  

Susanne tillträder sin tjänst som marknadschef den 26 januari 2015.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Roos, VD, 0706-185 199