SSM Holding AB (publ), har en tydlig vision om att många fler människor ska ha möjlighet till – och råd med – ett bra boende. Unga stockholmare drabbas idag hårt av brist på lämpliga hyres-rätter, höga bostadspriser, utökat amorteringskrav och bankers höga kalkylräntor. SSM vill belysa målgruppens akuta utelåsning från bostadsmarknaden och bidrar under december med halva kontantinsatsen till bostadsköpare under 30 år vid köp av en bostad i ett urval av SSM:s projekt.

SSM:s vision är tydlig. Många fler människor ska ges möjlighet till – och råd med – ett bra boende.
Utifrån denna vision erbjuder SSM ett boendekoncept baserat på smarta och prisvärda bostäder i närförort. Merparten av bostäderna är ettor och tvåor. Med smarta bostäder menar SSM att bostäderna ska vara yteffektiva, multifunktionella och miljövänliga. Därutöver ska de erbjuda gemensamma ytor och tjänster samt ha närhet till allmänna kommunikationer. Prisvärda bostäder innebär för SSM att människor med ”normala” inkomster eller studenter med sedvanligt studiestöd ska ha råd att bo i bostäderna. Därför befinner sig SSM:s bostadsrätter i ett prisintervall från 1,3 MSEK och uppåt.

SSM:s bostadskoncept riktar sig framförallt till en målgrupp av hushåll med en till två personer i åldrarna 20 – 44 år. En målgrupp som bolaget kallar för morgondagens urbaniter. Från det att den genomsnittliga bostadsköparen i SSM:s projekt över en längre tid varit omkring trettio år har åldern under det senaste året ökat betydligt. Ett faktum som belyser unga stockholmares utelåsning från bostadsmarknaden till följd av höga bostadspriser, utökat amorteringskrav och bankers höga kalkylräntor. SSM vill belysa målgruppens situation på bostadsmarknaden och bidrar under december månad med halva kontantinsatsen till bostads-köpare under 30 år vid köp av en bostad i ett urval av SSM:s projekt.

–  Utelåsningen av unga stockholmare slår hårt mot såväl individen som Sveriges tillväxt. Vårt decembererbjudande syftar både till att underlätta för ett antal yngre stockholmare att få möjlighet att köpa sin efterlängtade bostad samtidigt som vi vill lyfta det akuta läget för denna målgrupp, säger Mattias Roos VD & koncernchef SSM.

Erbjudandet i december omfattar cirka 60 bostadsrätter i projekten Bromma Boardwalk, Elverket i Nacka, Sollentuna Hills och Platform West i Täby. Aktuella bostadsrätter är samtliga ettor och tvåor med en bostadsyta om 23 – 64 m2. Projekten planeras ha inflyttning under 2021 – 2022. Försäljning av de aktuella bostäderna kommer att påbörjas den 1 december kl 12.00 i SSM:s pop-up-butik vid Stureplan i Stockholm (korsningen Birger Jarlsgatan och Kungsgatan). För mer information om projekten och erbjudandet, se även ssmliving.se/under30/.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@anncharlotteSSM
 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com