SSM Bygg & Fastighets AB och tjänstepensionsbolaget Alecta har genomfört sitt andra fastighetsförvärv inom ramen för bolagens gemensamma joint venture bolag. Fastigheten som förvärvats är Kv Trubaduren i Solna. Säljare är Skanska Fastigheter Stockholm ABTillträde till fastigheten sker den 1:a december 2013. Projektet omfattar ca 18 700 kvm BTA och innehåller ca 280 lägenheter.

SSM Bygg & Fastighets AB och Alecta inledde 2011 ett samarbete för att gemensamt investera i fastigheter och utveckla bostadsprojekt. Kv Trubaduren är det andra förvärvet som sker inom samarbetet. Sedan tidigare äger bolagen fastigheten Rosteriet i Liljeholmen bestående av 225
lägenheter. Säljstart för Rosteriet genomfördes nyligen och resulterade i att ca 70 % av bostäderna nu är bokade.

Kv Trubaduren ligger i Solna och är en del av området Ingenting. Projektet som kommer att kallas The Lab innehåller ca 280 lägenheter fördelade i tre huskroppar. Projektnamnet syftar bland annat på den verksamhet som Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) tidigare bedrev i området. SBL:s byggnader ritades av arkitekten Gunnar Asplund och är sedan 1993 ett byggnadsminne. Storleksmässigt kommer bostäderna att vara 2-4 rok och ligga inom spannet ca 35 – 90 kvm. Säljstart av projektet kommer preliminärt att ske under februari 2014 och byggstart är planerad till kvartal 3, 2014.

-Vi ser med spänning och förväntan fram emot att kunna erbjuda vår målgrupp, morgondagens stockholmare, fler lägenheter i Solna. Solna präglas av modern, urban stadsmiljö och goda
kommunikationer. Värden som passar vår målgrupp perfekt, säger Mattias Roos, VD på SSM Bygg och Fastighets AB.

Försäljningen genomfördes i direktkontakt mellan köpare och säljare, Falkenborn Advokatbyrå har företrätt SSM i denna process.

Anmäl ditt intresse för projektet:
ssmfastigheter.se/kommande-projekt/

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199