SSM är fortsatt expansiva och har idag drygt 50 anställda. Tillväxten har skett organiskt och under senaste månaden har bolaget anställt en projektchef mark, en platschef och två produktionsledare.

Komplexiteten i bolagets stora projekt ställer ökade krav på avancerad kunskap inom sanering, mark och grundläggningsfrågor. Genom att ytterligare förstärka kompetensen inom området höjs också konkurrenskraften långsiktigt. Vi har därför upprättat en ny befattning, Projektchef Mark.

SSM välkomnar Martin Widlund som Projektchef Mark.

Martin har en mångårig erfarenhet av nyproduktion av fastigheter, komplexa markentreprenader samt en gedigen affärsbakgrund. I tidiga skeden kommer Martin att säkerställa att bolagets förvärv och projekteringar optimeras avseende rådande markförutsättningar, bistå projekten med upphandling av entreprenörer samt stötta produktionen under projektens genomförande.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199