SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, har rekryterat Christer Ljung till rollen som koncernens nya inköpschef och ny medlem av koncernledningen. Christer kommer närmast från ledande befattningar inom inköp och logistik hos Schneider Electric och har mer än 20 års erfarenhet från internationellt industriellt inköpsarbete samt utveckling av effektiva logistikflöden från olika branscher.

SSM har rekryterat Christer Ljung till rollen som ny inköpschef och medlem av koncernledningen

Christer Ljung har studerat ekonomi med fördjupning inom logistik vid Göteborgs universitet samt bedrivit studier vid MIT och INSEAD. Christer kommer närmast från ledande befattningar inom inköp hos Schneider Electric och Volvo Aero Engine Service och har mer än 20 års erfarenhet från omfattande internationellt industriellt inköpsarbete samt utveckling av effektiva logistikflöden från olika branscher.

– Ständiga förbättringar inom logistik och materialhantering på våra byggarbetsplatser är av stor betydelse för fortsatta produktivitetshöjande åtgärder och den nödvändiga industrialiseringen som behöver ske inom byggbranschen. Christers kompetens och bakgrund kommer att bli ett värdefullt tillskott till den fortsatta strategiska utvecklingen av SSM:s inköp och framtida logistiklösningar, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

– SSM har höga ambitioner och ett innovativt synsätt till hur inköp och logistik kan utvecklas vidare inom både bolaget och branschen som helhet. Att dessutom få tillgång till styrelseledamoten Bo Andersson, som är en nestor inom inköp, ger uppdraget en extra dimension. Jag ser mycket fram emot att vara delaktig i SSM:s utveckling framöver, säger Christer Ljung, tillträdande inköpschef SSM.

Christer Ljung tillträder sin tjänst i april 2018.
  

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 07:15 CET.
  

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@anncharlotteSSM
 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i mars 2018 finns cirka 7 000 byggrätter i bolagets projektportfölj.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com